Vælg en side

BC-Robo 8001

Den præanalytiske robot BC-ROBO 8001 RFID kan overtage al mærkning af prøvetagningsrør til hver enkelt patient.

Efter få sekunder modtages en bakke eller pose indeholdende mærkede prøvetagningsrør samt alle relevante prøvetagningsoplysninger.

Tilpasses efter behov

BC-ROBO 8001 RFID er modulopbygget og kan derved tilpasses det enkelte ambulatorie/afdelings behov.

BC-ROBO 8001 RFID kan placeres bag vort præanalytiske udstyr SBQSystem, men kan også stå alene og sørge for korrekt mærkning af de korrekte prøvetagningsrør.

Vores japanske leverandør Techno Medica har en stor andel af det præanalytiske marked med deres BC-ROBO-systemer, og der er installeret over 2000 systemer – hovedparten i Asien, men efterhånden en større og større del i resten af verden.

Fejlprocent på 0

Der er efterhånden udført en del undersøgelser på andelen af fejl (ombytning af prøvetagningsrør, forkert prøvetagningsrør m.m.) også i Danmark, hvor fejlprocenten vurderes til at være ca. 5.

Leverandøren af BC-ROBO har, efter installering af BC-ROBO rundt om i verden, undersøgt denne fejlprocent og fundet at den vha. BC-ROBO bliver reduceret til 0.

Ud over den markant øgede sikkerhed kan tidsbesparelse og ergonomi tages med i betragtning, når man ikke længere skal mærke alle prøvetagningsrørene manuelt.